Jubileum 40 jaar

 logo help een handje

Foto’s van de jubileumviering 40 jaar Help een Handje op 2 oktober 2015.

Jubilarissen werden in de bloemen gezet tijdens de jubileumviering.

jubilarissen help een handje

Van links naar rechts:

Truus Ootes – Mettes  25 jaar vrijwilliger
Piet van der Lee 25 jaar vrijwilliger
Christien Bankras 25 jaar vrijwilliger
Ria Boots 25 jaar vrijwilliger
Rijt Klaver – Bakker 40 jaar vrijwilliger
Jo Blauw- Borst 40 jaar vrijwilliger

 

jubileum help een handje

Klik hier  of op de foto voor een overzicht van alle foto’s van de jubileumviering.

 

U kunt ook het PDF bestand Jubileum openen en desgewenst downloaden. Het openen kan even duren i.v.m. de grootte van het bestand.

 


– Jubileum van Help een Handje in de pers –

30 september 2015

Bericht in het Westfries Weekblad.

 

Help een Handje viert 40-jarig bestaan vrijdag 2 oktober 2015 in De Brink

‘Het is heel dankbaar werk’

Tafeltje dek je Hans Knijn

Voorzitter Hans Knijn helpt een handje bij het bezorgen van de maaltijden (foto: beschikbaar gesteld door Theo Annes)

 

OBDAM – Obdammers helpen Obdammers. En dat al veertig jaar. Er zijn door de jaren wel een aantal dingen veranderd, maar het principe bleef altijd hetzelfde: dorpsgenoten bijstaan die wel een helpende hand kunnen gebruiken. Door onbaatzuchtige vrijwilligers.

 

De stichting Help een Handje werd in 1975 opgericht door Arie Borst en mevrouw Sijs-Rood. ,,Als een huisvrouw ziek was werd er hulp geboden in het huishouden. En zieken werden bezocht, zowel thuis als in het ziekenhuis.’’ Aan het woord zijn de huidige voorzitter, Hans Knijn, en penningmeester Ria Boots.

Warme maaltijden

In de jaren tachtig veranderde er het een en ander. ,,Het flankerend beleid was toen om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Toen begonnen we met het rondbrengen van warme maaltijden. En we begonnen ook met het vervoeren van bejaarden naar de dagbesteding in het bejaardenhuis.’’

Het bejaardenhuis heet inmiddels verzorgingshuis De Horstenburgh, maar nog altijd worden warme maaltijden bij de mensen thuis bezorgd. ,,Er worden zo’n twintig maaltijden per dag bezorgd, de meeste per fiets en kar, omdat dat het handigste vervoermiddel is in de Obdammer nieuwbouwwijken. De maaltijden worden bereid in De Horstenburgh. Daar staan de karren ook geparkeerd.’’

Nog altijd worden mensen vervoerd naar de dagbesteding in De Horstenburgh: om 10.00 uur worden ze thuis opgehaald en om 16.00 uur weer afgeleverd. ,,Het is behoorlijk intensief werk, daarom werken onze 36 vrijwilligers bij toerbeurt. We bezoeken ook mensen die eenzaam zijn of gewoon behoefte hebben aan een praatje.’’

In de jaren tachtig werd ook gestart met het alarmeringsproject, maar dat project werd enkele jaren geleden stop gezet. ,,Senioren en gehandicapten droegen een alarmknop, voor het geval er iets mis ging. Inmiddels heeft De Omring dat overgenomen. Het wordt niet meer door vrijwilligers gedaan, maar door professionals.’’

Prille begin

De meeste vrijwilligers zijn zestig plussers, de oudste is zelfs 86. ,,Maar die doet geen grote klussen meer, hoor. De meeste vrijwilligers zijn er al heel lang bij. Men kent elkaar. Men ruilt elkaars diensten ook makkelijk. Twee vrijwilligers zijn er zelfs al vanaf het prille begin bij: Rijt Klaver-Bakker en Jo Blauw-Borst. Zij is de dochter van oprichter Arie Borst. Drie keer per jaar komen wij allemaal bij elkaar: de voorjaarsvergadering, de najaarsvergadering en de ontspanningsmiddag.’’

Het 40-jarig bestaan wordt vrijdag 2 oktober 2015 gevierd in dorpshuis De Brink. Van 14.00-16.00 uur is er een receptie, waarbij ook de burgemeester, wethouders, (oud)-vrijwilligers en sponsors zijn uitgenodigd. Aansluitend is er een lezing over ziek en zeer in de jaren dertig en een uitleg over de herkomst van de vele bijnamen van Obdammers: omdat enkele achternamen er zeer veel voorkomen, werden bijnamen gebruikt om de dorpsbewoners tóch uit elkaar te kunnen houden. De dag wordt feestelijk afgesloten met een diner in de Horstenburgh voor de vrijwilligers en hun partners.

27 september  2015

Jubileumbericht in Groene Hart op Zondag

 

groene hart op zondag

 

Vrijwilligster op pad met maaltijden voor Help een Handje.

tafeltje dekje op pad

Foto: Hanry Doorn

Reacties zijn gesloten.