Zorgpagina

Op deze pagina treft u informatie aan over activiteiten in de ouderenzorg die niet door Help een Handje worden georganiseerd maar wellicht voor u nuttig kunnen zijn.


Nieuwsbrief Sociaal Domein Gemeente Koggenland

Bekijk of download de nieuwsbrief: 2022-03 Nieuwsbrief Sociaal Domein Ouderenbonden


 Gemeente Koggenland meld het volgende over het coronavirus.

Er zijn landelijk en lokaal al veel hulpdiensten en telefoonlijnen voor mensen die behoeften hebben aan advies of een luisterend oor. Er ontstaan veel mooie initiatieven bij buren, buurtvereningingen, ondernemers, stichtingen en noem maar op. Dat is heel mooi om te zien. De zorg, maar ook andere belangrijke functies, werkt hard om zo veel mogelijk in goede banen te leiden.

Graag wil ik onder de aandacht brengen dat oudere inwoners met hulpvragen omtrent bijvoorbeeld zorgen over corona, eenzaamheid of problemen met boodschappen doen nu ook kunnen bellen met het zorgteam. Heeft er iemand behoefte aan een luisterend oor? Dan worden zij teruggebeld door een medewerker die ze te woord staan. Even wat aandacht. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Als zij zich zorgen maken of zelf even behoefte hebben aan een luisterend oor. Ook als iemand een klusje heeft en niet zelf naar buiten kan, iets wat een vrijwilliger kan doen (wel passend binnen de RIVM richtlijnen, bijvoorbeeld een boodschap doen) kan contact opgenomen worden met het zorgteam.

Zij kunnen bellen met het zorgteam (0229) 54 83 70 of mail naar zorgteam@koggenland.nl. Dan wordt er contact met hen opgenomen. Dit staat ook op de website van de gemeente https://www.koggenland.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-nodig-of-een-hulpvraag_44406 en het wordt ook geplaatst in het Koggennieuws deze week.

Kent u iemand die hier behoefte aan heeft dan kunt u deze persoon naar het zorgteam doorverwijzen.

Tevens is op deze link meer informatie te vinden van instanties die hulp aanbieden. https://www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/

Luisterlijn www.deluisterlijn.nl 0900 – 0767 24 uur pd elke dag voor iedereen, luisterend oor
Zilverlijn https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/zilverlijn 088 344 2000 luisterend oor ouderen
ANBO www.Anbo.nl 0348 – 46 66 66 9-21 uur elke dag
KBO-PCOB www.kbo-pcob.nl 030 – 3 400 600 ma-vrijd 9-17
Rode Kruis www.rodekruis.nl 070 – 4455 888 ma-vrijd 9-17 en zat 10-16
Mantelzorglijn mantelzorg.nl 030 – 760 60 55 werkdagen van 9-17 persoonlijk advies en luisterend oor
Kindertelefoon 0800 – 0432 11-21 uur elke dag

Zorgloket gemeente Koggenland

 

Inwoners van Obdam en de gemeente Koggenland kunnen voor vragen over zorg, financiën of maatschappelijke ondersteuning terecht op het digitale zorgloket van de gemeente.

Wijkverpleegkundige

Sinds januari 2015 is er veel van de zorgtaken van Rijksoverheid en provincie naar gemeenten gegaan. Daarnaast is ook de wijkverpleegkundige geïntroduceerd.
De wijkverpleegkundige heeft een preventieve en signalerende rol in de wijk en is gericht op ondersteuning van de cliënt* en zijn/haar cliëntsysteem. (het sociale netwerk rond de cliënt)
Wanneer er signalen zijn dat het op gezondheidsgebied en/of op sociaal gebied niet goed gaat met cliënten dan kunt u de wijkverpleegkundige inschakelen om te kijken wat er nodig is om de cliënt in zijn/haar thuissituatie te ondersteunen.

De wijkverpleegkundige bezoekt alle 85 jarige burgers.

*Waar cliënt staat kan ook patiënt of burger worden gelezen.

U kunt de wijkverpleegkundige als volgt bereiken:
Op werkdagen woe-do-vrij
Mathilde Verdegaal
telefoon: 06 – 46 83 54 07
of per email: wijkverpleegkundige@wilgaerden.nl

Mantelzorg

Mantelzorgers, bel voor vragen zorgteam Koggenland 0229-548 370
Kennisplatform Mantelzorg: een website van de West-Friese gemeenten met uitgebreide tips en informatie: www.ikzorg.nu


Vertrouwelijke gesprekshulp

 

Voor vertrouwelijke gesprekken met een onafhankelijke hulpverleningsinstelling kunt u bellen met Sensoor op 0900-0767 voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon. Ook bereikbaar via internet op www.sensoor.nl.
Denk u aan zelfmoord, bel dan de crisisline 0900-0113 van www.113online.nl. Beide nummers kosten € 0,05 per minuut + evt. kosten mobiele telefoon.


Nuttige telefoonnummers

 

Politie/Brandweer/Ambulance 112
Geen spoed, maar wel melding doen: 0900-8844
Veilig thuis: 0800-2000 (meldpunt financieel misbruik)
Blokkeren alle bankpassen: 0800-0313  (houd uw IBAN nummer (rekeningnummer) bij de hand)


Alzheimer café Hoorn

Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Voor recente informatie bezoek de website van Alzheimer Café Hoorn.


Koggen Nieuws

Reacties zijn gesloten.