Zorgpagina

Op deze pagina treft u informatie aan over activiteiten in de ouderenzorg die niet door Help een Handje worden georganiseerd maar wellicht voor u nuttig kunnen zijn.


Koggenland Ontmoet

Op de website:  www.koggenland.nl/ontmoet staan activiteiten die in de gemeente Koggenland worden georganiseerd rondom ontmoeten. Zoals de wekelijkse koffie inloop of wandeling. De website wordt steeds aangevuld met activiteiten die plaatsvinden.


Zorgloket gemeente Koggenland

Inwoners van Obdam en de gemeente Koggenland kunnen voor vragen over zorg, financiën of maatschappelijke ondersteuning terecht op het digitale zorgloket van de gemeente.


Wijkverpleegkundige

Sinds januari 2015 is er veel van de zorgtaken van Rijksoverheid en provincie naar gemeenten gegaan. Daarnaast is ook de wijkverpleegkundige geïntroduceerd.
De wijkverpleegkundige heeft een preventieve en signalerende rol in de wijk en is gericht op ondersteuning van de cliënt* en zijn/haar cliëntsysteem. (het sociale netwerk rond de cliënt)
Wanneer er signalen zijn dat het op gezondheidsgebied en/of op sociaal gebied niet goed gaat met cliënten dan kunt u de wijkverpleegkundige inschakelen om te kijken wat er nodig is om de cliënt in zijn/haar thuissituatie te ondersteunen.

De wijkverpleegkundige bezoekt alle 85 jarige burgers in de gemeente Koggenland.

*Waar cliënt staat kan ook patiënt of burger worden gelezen.

U kunt de wijkverpleegkundige als volgt bereiken:
Op werkdagen woe-do-vrij
Mathilde Verdegaal
telefoon: 06 – 46 83 54 07
of per email:  wijkverpleegkundige@wilgaerden.nl

Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor hun vragen bellen met het zorgteam Koggenland.
U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bereiken tussen 09:00 en 12:00 uur. Het telefoonnummer is: (0229) 54 83 70.
Per e-mail zijn wij bereikbaar via:  zorgteam@koggenland.nl

Mantelzorgers

 

 


Andere  Ondersteuning

 

Luisterlijn www.deluisterlijn.nl 0900 – 0767 24 uur pd elke dag voor iedereen, luisterend oor
Zilverlijn https://www.ouderenfonds.nl 088 344 2000 luisterend oor ouderen
ANBO www.Anbo.nl 0348 – 46 66 66 9-21 uur elke dag
KBO-PCOB www.kbo-pcob.nl 030 – 3 400 600 ma-vrijd 9-17
Rode Kruis www.rodekruis.nl 070 – 4455 888 ma-vrijd 9-17 en zat 10-16
Mantelzorglijn mantelzorg.nl 030 – 760 60 55 werkdagen van 9-17 persoonlijk advies en luisterend oor

Vertrouwelijke gesprekshulp

 

Voor vertrouwelijke gesprekken met een onafhankelijke hulpverleningsinstelling kunt u bellen met Sensoor op: 0900-0767 voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon. Ook bereikbaar via internet op:  www.sensoor.nl
Denk u aan zelfmoord, bel dan de crisisline: 0900-0113 van:  www.113online.nl
Beide telefoonnummers kosten € 0,05 per minuut + evt. kosten mobiele telefoon.


Nuttige telefoonnummers

 

Politie/Brandweer/Ambulance: 112
Geen spoed, maar wel een melding doen: 0900-8844
Veilig thuis: 0800-2000 (meldpunt financieel misbruik)
Blokkeren alle bankpassen: 0800-0313  (houd uw IBAN nummer (rekeningnummer) bij de hand)


Alzheimer café Hoorn

Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Voor recente informatie bezoek de website:  Alzheimer Café Hoorn


 

Reacties zijn gesloten.